Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Hierna doet u een examen: het inburgeringsexamen.

Volgens de Wet Inburgering moeten nieuwkomers in Nederland binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Minderjarige kinderen hoeven dit examen niet te doen. Inburgeren kost geld. Dit moet u zelf regelen via DUO. Voor meer infomatie kunt u kijken op inburgeren.nl.

Inburgeren verplicht?

Inburgering is meestal verplicht als u uit een land buiten Europa komt. Maar er zijn uitzonderingen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u nalezen wie er moet inburgeren.

Inburgeringsexamen of Staatsexamen

Wilt u inburgeren? Dan moet u slagen voor 1 van deze 2 examens:

Het staatsexamen is handig als u in Nederland wilt werken of studeren. U leert dan Nederlands op een hoger niveau. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u naast het staatsexamen nog 2 examens doen: het examen Kennis van de Nederlandse maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Op Inburgeren.nl vindt u uitgebreide informatie over inburgeren.

Binnen 3 jaar

U moet het inburgeringsexamen binnen 3 jaar halen. Lukt dit niet, dan kunt u een boete krijgen. In sommige gevallen kunt meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als u:

  • wel uw best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald
  • ziek bent geweest
  • een kind heeft gekregen
  • niet goed kunt lezen en schrijven.

Op Inburgeren.nl leest u er meer over.

Examen doen vanuit het buitenland

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan moet u in uw eigen land een examen maken. Dit is het basisexamen inburgering. U kunt het maken op de Nederlandse ambassade of het consulaat, via de computer. Op de website Naarnederland.nl vindt u lesmateriaal waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen.

Haalt u het examen, dan krijgt u een machtiging voorlopig verblijf (mvv). Daarmee kunt u naar Nederland reizen. In Nederland moet u dan een tweede inburgeringsexamen afleggen.

Wie betaalt het inburgeringsexamen?

U moet uw inburgering zelf betalen. U kunt geld lenen van DUO om een inburgeringscursus en taalcursus mee te betalen. U vindt er meer informatie over op Inburgeren.nl.

Participatieverklaringstraject

De Wet inburgering is per 1 oktober 2017 aangepast. Onderdeel van het inburgeringsexamen is vanaf 1 oktober 2017 ook het volgen van een participatieverklaringstraject en het ondertekenen van een Participatieverklaring.

Een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen is het afsluiten van een participatieverklaring. Het aanbieden van een participatieverklaringstraject (PVT) is een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Dit betekent dat elke nieuwe inburgeringsplichtige vanaf die datum (uiterlijk binnen een jaar na reguliere vestiging in een gemeente) het participatieverklaringstraject (PVT) moet doorlopen en de participatieverklaring moet ondertekenen.

Voor de gemeente Beverwijk wordt dit twee dagdelen durend participatieverklaringstraject aangeboden door stichting Inova. Afsluitend wordt een participatieverklaring getekend. Dit verkorte traject wordt aangeboden voor nieuwe inburgeraars die niet behoren tot de groep statushouders. Voor die laatste groep is een uitgebreid participatieverklaringstraject verplicht.

Organisaties

Asielzoekersorganisatie, vluchtelingenorganisatie

Bestanden

Bij uw partner in
Nederland wonen
PDF, 540,3 kB