Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject, zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie kan u op weg helpen. Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Maatje worden

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Meer over maatjesprojecten.

Buddy worden

Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking. Dit heet ook wel buddyzorg.

Helpen als vrijwillige thuishulp

Vrijwilligers van de vrijwillige thuishulp helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp: in het huishouden, bij klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook gezelschap.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort VPTZ.

Bij een zorginstelling helpen

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Uw werk wordt daar zeer gewaardeerd. U kunt contact opnemen met bijv. een ouderencentrum, verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

  • helpen bij de maaltijden,
  • gastheer of gastvrouw zijn
  • activiteiten begeleiden
  • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
  • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
  • meehelpen met koken voor een groep
  • een wandeling met iemand maken
  • spelletjes doen
  • zingen of muziek maken

Bij de sportvereniging helpen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Beoefent u of uw kind een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Verenigingen en activiteiten in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Actief worden bij geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie

Een vrijwilligerscentrale is een organisatie die bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk. Soms heeft zo’n organisatie ook een online vacaturebank voor vrijwilligers, waar u zich kunt inschrijven.

Een vrijwilligerscentrale is een organisatie die bemiddelt voor mensen die een vrijwilliger zoeken. Op de website van Stichting Welzijn Beverwijk vindt u meer informatie over de vrijwilligershulp die ze bieden.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG van u vragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen. Meer over de VOG.

Boodschappenhulp en boodschappendienst

Meer informatie over de boodschappendienst door vrijwilligers in de gemeente Beverwijk vindt u op de website Beverwijk voor elkaar.

Hulpaanbod

Buddyzorg

Buurtgezinnen

Kun je wel wat hulp gebruiken? Meld je dan aan door het formulier...

Vrijwillige thuishulp

Organisaties

Vrijwilligerscentrales

Steunpunt Vrijwilligers Beverwijk

 0251-30 03 33 beverwijkheemskerkvoorelkaar.nlBeatrixlaan 21947HSBeverwijk

Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving

 023-53 00 500 haarlemvoorelkaar.nlGedempte Oude Gracht 202011GRHaarlem

Vrijwilligersorganisaties

Voedselbank IJmond Noord

 0251-20 07 91 voedselbankijmond.nlHilbersplein 181944RABeverwijk

SchuldHulpMaatje IJmond

 06-10 78 97 71 maatjesvoorschuldhulpijmond.nlvan der Hoopstraat 761945TTBeverwijk

STG vrijwilligershulp & mantelzorg

 088-11 82 985 stg-vrijwilligershulp.nlAlkmaarseweg 11a1947DABeverwijk

Wijk- of buurtvereniging

Dorpsraad Wijk aan Zee

 wijkaanzee.orgNeeltje Snijdershof 461949BSWijk aan Zee

Paviljoen Westerhout, Stichting Recreatie voor...

 0251-22 86 24 paviljoenwesterhout.nlWesterhoutplein 31943AABeverwijk

Sportverenigingen (alles)

Danssportcentrum La Passe

 0251-24 91 49 danssportcentrumlapasse.nlKingsford Smithstraat 1061945PWBeverwijk

Beverwijkse damclub

 0251-25 49 41Beatrixlaan 21947HSBeverwijk

BLTC Westerhout

 0251-22 75 39 bltcwesterhout.nlZeestraat 1311942AMBeverwijk

Religieuze organisaties

Leger des Heils, Korps Kennemerland

 0251-23 34 47 legerdesheils.nlGeysendorfferlaan 41945XZBeverwijk

Rooms Katholiek Parochie van de H.H. Twaalf...

 0251-29 43 67 apostelkerk.nlvan Riemsdijklaan 1201945XRBeverwijk

Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond

 vdgij.nlMeerstraat 621941JDBeverwijk

Maatjesproject

SchuldHulpMaatje IJmond

 06-10 78 97 71 maatjesvoorschuldhulpijmond.nlvan der Hoopstraat 761945TTBeverwijk

Stichting Welzijn Beverwijk - Maatjesproject...

 06-44 59 59 79 welzijnswb.nlBeatrixlaan 21947HSBeverwijk

Stichting Buurtgezinnen.nl

 06-55 48 82 21 buurtgezinnen.nl

Vergelijk hulpaanbod