Meedenken in de Participatieraad

Per 1 april 2018 is in Beverwijk de participatieraad van start gegaan. De participatieraad zorgt ervoor dat inwoners van de gemeente al vanaf het begin kunnen meepraten over wat er nodig is op sociaal gebied, zodat de gemeente met nieuwe plannen kan inspelen op wat er leeft.

In de raad zitten 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. De participatieraad buigt zich bijvoorbeeld over vragen als: wat is de beste vorm om met inwoners over het beleid te praten: aan de keukentafel, digitaal, of op een andere manier? Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare groepen, bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede idee├źn een grotere rol geven?

Ook komt er een overkoepelende participatieraad voor de IJmond. Daarin zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond.

Zelf iets melden bij de Participatieraad? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.