Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u op de website van Cocensus kijken. Cocensus voert de belastingzaken voor de gemeente Beverwijk uit.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. Cocensus bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Men kijkt daarbij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven. U kunt zelf kwijtschelding aanvragen bij Cocensus.

Hulpaanbod

Kwijtschelding

Uitkeringen, vergoedingen en tegemoetkomingen

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u extra kosten moet...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod