De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben.

Crisisdienst

Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Heeft u al hulp, neem dan contact op met uw huidige hulpverlener. Hij of zij kan de crisisdienst inschakelen.

U kunt psychische klachten krijgen door verschillende problemen. Bijvoorbeeld door problemen in uw relatie, een mishandeling, geldproblemen, werkloosheid of omdat u rouwt doordat iemand is overleden. Soms lukt het dan niet meer om thuis te blijven wonen. U kunt dan terecht in de crisisopvang:

• In de crisisopvang krijgt u hulp van een vaste begeleider.
• Samen stelt u een plan van aanpak op.
• In dit plan staat welke hulp u precies nodig heeft om uw problemen op te lossen.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met Veilig Thuis, uw eigen huisarts of eigen hulpverlener (wanneer u al hulp heeft). Zij kunnen ervoor zorgen dat jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt bijvoorbeeld ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang

We bieden naast tijdelijke veilige opvang ook begeleiding gericht...

Crisiszorg jeugdGGZ

De Bascule biedt crisiszorg op de locaties Rijksstraatweg in...

Crisiszorg jeugdGGZ

De Bascule biedt crisiszorg op de locaties Rijksstraatweg in...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisiszorg jeugdGGZ

De Bascule biedt crisiszorg op de locaties Rijksstraatweg in...

Crisiszorg jeugdGGZ

De Bascule biedt crisiszorg op de locaties Rijksstraatweg in...

Organisaties

Crisisopvang

LIMOR

 085-48 56 000 limor.nlOostergoweg 18911MALeeuwarden

Blijf Groep - Oranje Huis Alkmaar

 088-23 42 570 blijfgroep.nlHooftstraat 1631813XPAlkmaar

Huisartsenpost Midden-Kennemerland

 0251-26 52 65 huisartsenpostbeverwijk.nlVondellaan 131942LEBeverwijk

Huisarts Vos, G.J.

 0251-21 08 00 huisartsgjvos.nlFlorastraat 551943LGBeverwijk

Huisartsenpraktijk Duursma

 0251-22 55 51 huisartsenwijckermeer.nlKoude Horn 11941KABeverwijk

Vergelijk hulpaanbod