Met ambulante begeleiding kunt u zelfstandig wonen, met de hulp van een begeleider. Die begeleidt bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.

Hulp van een begeleider

De begeleiders komen regelmatig bij u langs en helpen u om uw woning en uw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zetten samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kunnen ze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

De begeleiders zijn er niet voor behandeling of therapie. Dat kunt u regelen via de huisarts.

Ambulante begeleiding zoeken

Ambulante begeleiding is woonbegeleiding in uw eigen huis. Wilt u graag woonbegeleiding en woont u zelfstandig, dan kunt u zoeken naar aanbod onder de noemer ambulante woonbegeleiding.

Veel of weinig begeleiding

De hoeveelheid begeleiding verschilt per persoon. Het is maar net wat bij uw situatie past en wat voor beschikking u heeft gekregen.

Als iemand veel toezicht nodig heeft, bijv. omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf, dan is beschermd wonen misschien een oplossing.

Hoe regel ik het?

Ambulante begeleiding regelt u via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team / het team Wmo voor meer informatie.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving. Of met hulp van een cliëntondersteuner.

Begeleid wonen als Wlz-zorg

Wonen met (intensieve) begeleiding maakt ook deel uit van een aantal zorgprofielen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit komt voor als iemand langdurig, 24-uur per dag intensieve zorg nodig heeft en daarvoor naar een instelling verhuist. Bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm die hoort bij een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Een indicatie voor Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

ADL-assistentie

Voor mensen met een lichamelijke beperking die hun leven en huishouding goed op orde hebben, maar wel dagelijks praktische hulp nodig hebben aan huis, is er een speciale woonvorm: de Fokuswoning met ADL-assistentie. In een Fokuswoning is 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar. U moet dan wel in staat zijn om sociaal gezien zelfstandig te wonen en zelf assistentie op te roepen.

Hulpaanbod

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante ondersteuning

Blijf Groep geeft hulp op maat. Afhankelijk van de ernst van de...

Wonen met ambulante ondersteuning

De ondersteuning wordt in de thuissituatie gegeven en kan bestaan...

Organisaties

Instelling voor begeleid wonen

ASVZ

 0184-49 12 00 asvz.nlSweelincklaan 7045012BKTilburg

De Waerden IJmuiden, Locatie Adrianastraat...

 088-10 01 902 dewaerden.nlAdrianastraat 241975EZIJmuiden

De Waerden IJmuiden, Gezinsondersteuning...

 0255-52 74 23 dewaerden.nlWijk aan Zeeërweg 1621972NWIJmuiden

Vergelijk hulpaanbod