In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Geluidsoverlast bijvoorbeeld, of zwerfvuil en hondenpoep. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

Problemen samen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Op de website Problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

Burenruzie oplossen

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u hulp inroepen.

  • Woont in u een huis van de woningcorporatie, dan kunt u daar terecht voor ondersteuning. De corporaties hebben woonconsulenten die kunnen helpen om een oplossing te vinden.
  • Woont u in een koopwoning, dan kunt u terecht bij het Sociaal Team voor ondersteuning. Het Sociaal Team kan helpen de problemen uit te praten of u helpen om een andere oplossing te zoeken.
  • Loopt het conflict tussen u en uw buren uit de hand? Of moet er snel iets gebeuren? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844.
  • Er zijn ook mediators en andere organisaties die bemiddeling bij burenruzie aanbieden. Dit is vaak wel tegen betaling.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

U kunt het via de website Verbeter de buurt melden als u zwerfafval aantreft. De gemeente zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt. Hier gaat dan misschien wel wat tijd overheen.

U kunt ook zelf bijdragen aan een schone omgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. U kunt dit bijvoorbeeld doen langs een route die u dagelijks loopt of fietst. Of bij een parkeerplaats waar u vaak stopt met de auto. U kunt ook samen met anderen een grote opruimactie houden, als buurtactiviteit. Misschien zijn er bij het buurtcentrum wel mensen te vinden die hier ook enthousiast over zijn.

Overlast melden

Overlast kunt u op de volgende manieren :

  • Problemen in de openbare ruimte kunt u het beste melden via de website Verbeter de buurt. Bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, zwerfvuil, ongedierte, vernielingen, of drugsoverlast.
  • Drugsoverlast kunt u óók melden via info@beverwijk.nl of het algemene nummer van de gemeente: 0251-256 256.
  • Geluidsoverlast kunt u het beste eerst melden bij de politie of de wooncorporatie.
  • Jongerenoverlast kunt u melden bij het Steunpunt Jongerenoverlast via het algemene nummer van de gemeente: 0251-256 256. Of direct bij de jongerenwerkers van Nul251 via info@nul251.info.
  • Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD, telefoonnummer op werkdagen 023-515 9998 of via www.ggdkennemerland.nl/meldpunt-zorg-en-overlast. Voor als je je zorgen maakt over iemand die hulp nodig heeft maar dit niet wil. Veroorzaakt iemand overlast of denk je dat er sprake is van complexe problemen? Neem dan contact op met meldpunt Zorg en Overlast. Je kunt bellen tijdens kantoortijden of de vraag melden zia de website.

Zorgt iemand in uw omgeving regelmatig voor overlast, dan kan het zijn dat er iets aan de hand is met de overlastgever. In dit soort gevallen kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Of met Veilig Thuis als u vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld. Zij kunnen ervoor zorgen dat hulp op gang komt.

Heeft u er direct last van, gebeurt het 's nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent.

De wijkagent

Overal in Nederland zijn wijkagenten actief. Binnen de wijk richt de agent zich op allerlei zaken, van sociale problemen tot kleine criminaliteit en van overlast tot milieuvervuiling. Samen met de bewoners zorgt de wijkagent voor een leefbare wijk. De wijkagent houdt contact met buurtbewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wanneer u contact wilt opnemen met uw wijkagent, kunt u kijken op de website van de politie.

Hulpaanbod

Vrijwillige buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Beverwijk

Het kan soms voorkomen dat u zich niet prettig of veilig voelt in...

Organisaties

Politie

Politie Beverwijk

 0900-88 44 politie.nlLaan der Nederlanden 1021945ACBeverwijk

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod