Iedereen moet thuis kunnen blijven wonen. En iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Ook als u een beperking heeft. Soms is daar hulp bij nodig. Daar is de Wmo voor. Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zolang mogelijk zelfstandig te blijven en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente er dan ook vanuit dat u zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven participeren. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

Contact opnemen over Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u 2 dingen doen:

  • Met de gemeente contact opnemen via het Klant Contact Centrum of persoonlijk langs te komen bij de balie.
  • U kunt zich met uw vragen richten tot het sociaal team. Het sociaal team zal afhankelijk van uw vraag, u adviseren met het formuleren van de juiste vraag en deze doorzetten naar het team wmo van de gemeente.

Als u contact heeft opgenomen of als u gebruik heeft gemaakt van een formulier, dan is de eerste fase het gesprek met u om te onderzoek waar de hulpvraag betrekking op heeft en wat mogelijke oplossingsrichtingen kunnen zijn.

Daarna komt de Wmo-adviseur bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo-adviseur wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u (tijdelijk) gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de gemeente voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het gesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Persoonsgebonden budget of zorg in natura

Krijgt u een maatwerkvoorziening, dan kunt u kiezen hoe u deze wilt ontvangen:

  • Als zorg in natura (zin). U krijgt hulp of een hulpmiddel van een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt de organisatie rechtstreeks.
  • Als persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp of een hulpmiddel kunt inkopen, bij een hulpverlener of leverancier die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Meedenken over de Wmo in Beverwijk

Als u mee wilt denken over de Wmo in Beverwijk, dan kunt u terecht bij de Participatieraad. De Participatieraad zorgt ervoor dat inwoners van de gemeente al vanaf het begin kunnen meepraten over wat er nodig is, zodat de gemeente met nieuwe plannen kan inspelen op wat er leeft. Meer informatie vindt u op de website van de Participatieraad.

In de raad zitten 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. De Participatieraad houdt zich bijvoorbeeld bezig met vragen als:

  • Wat is de beste vorm om met inwoners over het beleid te praten: aan de keukentafel, digitaal of op een andere manier?
  • Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare groepen, bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand?
  • Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn?
  • Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede idee├źn een grotere rol geven?

Ook komt er een overkoepelende Participatieraad voor de IJmond. Daarin zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond.

Zelf iets melden bij de Participatieraad? Neem contact op via e-mail: info@participatieraadbeverwijk.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het Sociaal Team / het team Wmo.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Organisaties

Wmo-loket

Gemeente Beverwijk

 0251-25 62 56 beverwijk.nlStationsplein 481948LCBeverwijk

Beverwijk Fit & Actief

 06-46 01 42 65 Stationsplein 481948LCBeverwijk

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Gemeente Beverwijk

 0251-25 62 56 beverwijk.nlStationsplein 481948LCBeverwijk

Adviesraad Wmo

Participatie-raadslid Beverwijk

 0251-25 62 56 Stationsplein 481948LCBeverwijk

Participatieraad Beverwijk

 0251-25 62 56 participatieraadbeverwijk.nlStationsplein 481948LCBeverwijk

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod