De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

Contact opnemen over Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u 2 dingen doen:

  • contact opnemen met het Sociaal Team / het team Wmo, bijvoorbeeld door te bellen of door langs te komen aan de balie
  • digitaal het meldingsformulier Wmo invullen

Als u contact heeft opgenomen of het formulier heeft ingestuurd, zal de Wmo-adviseur contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken.

Daarna komt de Wmo-adviseur bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo-adviseur wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u (tijdelijk) gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de gemeente voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het gesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Persoonsgebonden budget of zorg in natura

Krijgt u een maatwerkvoorziening, dan kunt u kiezen hoe u deze wilt ontvangen:

  • Als zorg in natura (zin). U krijgt hulp of een hulpmiddel van een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt de organisatie rechtstreeks.
  • Als persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp of een hulpmiddel kunt inkopen, bij een hulpverlener of leverancier die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Meedenken over de Wmo in Beverwijk

Per 1 april 2018 is in Beverwijk de participatieraad van start gegaan. Deze neemt de taken over van de Wmo-raad. De participatieraad zorgt ervoor dat inwoners van de gemeente al vanaf het begin kunnen meepraten over wat er nodig is, zodat de gemeente met nieuwe plannen kan inspelen op wat er leeft. Meer informatie over de Participatieraad https://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/participatieraad_42467/

In de raad zitten 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. De participatieraad buigt zich bijvoorbeeld over vragen als: wat is de beste vorm om met inwoners over het beleid te praten: aan de keukentafel, digitaal of op een andere manier? Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare groepen, bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand? Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede idee├źn een grotere rol geven?

Ook komt er een overkoepelende participatieraad voor de IJmond. Daarin zit in ieder geval een aantal leden uit de lokale participatieraden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in onze gemeenten. Dat is wat we willen bereiken als het gaat om participatie bij sociale vraagstukken in de IJmond.

Zelf iets melden bij de participatieraad? Neem contact op met info@participatieraadbeverwijk.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het Sociaal Team / het team Wmo.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Organisaties

Wmo-loket

Gemeente Beverwijk

 0251-25 62 56 beverwijk.nlStationsplein 481948LCBeverwijk

Beverwijk Fit & Actief

 06-46 01 42 65Stationsplein 481948LCBeverwijk

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Gemeente Beverwijk

 0251-25 62 56 beverwijk.nlStationsplein 481948LCBeverwijk

Adviesraad Wmo

Participatie-raadslid Beverwijk

 0251-25 62 56Stationsplein 481948LCBeverwijk

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod