Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar.

Pgb of zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waar uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar doen dan ook de bemiddeling en veel van de administratie eromheen.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt de zorg in. Daarnaast maakt u zelf afspraken met uw zorgverleners en bent u verantwoordelijk voor de administratie.

Cliƫntondersteuning

Om te kijken of een pgb goed bij u past, kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van een budgetplan.

Waar vraagt u het aan?

  • Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan vraagt u een pgb aan bij het team Wmo van de gemeente Beverwijk. U kunt hierover contact opnemen met de gemeente.
  • Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Dan vraagt u een pgb aan bij de gemeente via CJG IJmond. Neem contact op met CJG IJmond voor meer informatie over jeugdhulp en hoe u dit regelt.
  • Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan doet u de aanvraag voor een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor.
  • Een pgb voor verzorging en verpleging thuis vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om een pgb-Zvw.

Pgb-Wmo

Krijgt u Wmo-ondersteuning van de gemeente? En wilt u deze hulp zelf regelen? Dan kunt u voor een pgb-aanvraag terecht bij het team Wmo van de gemeente Beverwijk. Met zo'n pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoersvoorziening.

U kunt het pgb alleen krijgen als u van de gemeente een maatwerkvoorziening ontvangt. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, dan geeft de gemeente u de keuze: wilt u de zorg in natura ontvangen, of zelf regelen met een pgb? Dit wordt besproken tijdens het gesprek.

Voorwaarden

De gemeente mag uw pgb-aanvraag niet zomaar weigeren, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw gemeente kan u tijdens het gesprek meer vertellen over de voorwaarden.

Budgetplan

Een belangrijk onderdeel van uw pgb-aanvraag bij de gemeente is het budgetplan. In het budgetplan geeft u aan hoe u uw pgb wilt gaan besteden. U beschrijft welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders u dit wilt doen. Daarnaast maakt u in het budgetplan een inschatting van de bedragen die u voor deze zorg denkt te gaan betalen.

U krijgt tijdens het gesprek van de Wmo-adviseur uitleg over het maken van een budgetplan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Wmo van de gemeente.

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Op de website van de SVB leest u hoe dat werkt.

Er zijn pgb-houders die hun budget gebruiken om familieleden of andere niet-professionele zorgverleners mee te betalen. De gemeente Beverwijk hanteert in dat geval een lager uurtarief.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Organisaties

PGB-bemiddelaar

Bergen Bewind

 072-79 20 011 bergenbewind.nlJan Ligthartstraat 11817MRAlkmaar

Nationale Hulpgids

 nationalehulpgids.nl

Wmo-loket

Gemeente Beverwijk

 0251-25 62 56 beverwijk.nlStationsplein 481948LCBeverwijk

Vergelijk hulpaanbod