Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep. U regelt het via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Wat valt er onder ambulante begeleiding?

U kunt ondersteuning krijgen op verschillende gebieden, zoals:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente noemt het ambulante begeleiding.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente ambulante begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het gesprek. Adviseur WMO bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor Wmo of jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Begeleiding thuis

Individuele begeleiding De ZorgSpecialist biedt begeleiding aan...

Ambulante woonbegeleiding

Wonen met ambulante ondersteuning

De ondersteuning wordt in de thuissituatie gegeven en kan bestaan...

Ambulante ondersteuning

Blijf Groep geeft hulp op maat. Afhankelijk van de ernst van de...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Gezinsbegeleiding

Het programma bestaat uit een intake- gesprek en 16 sessies voor...

Gezinsondersteuning

De ondersteuning wordt in de thuissituatie van het gezin gegeven...

Zorgcoördinatie

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van Jeugdgezondheidszorg...

Opvoedingsondersteuning

Observatie kind

De orthopedagoog observeert het kind bij voorkeur op de...

Huisbezoeken door de verpleegkundige

De JGZ-verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland geeft...

Observatie kind

De orthopedagoog observeert het kind bij voorkeur op de...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod