Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep. U regelt het via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Wat valt er onder ambulante begeleiding?

U kunt ondersteuning krijgen op verschillende gebieden, zoals:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente noemt het ambulante begeleiding. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team / het team Wmo.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente ambulante begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het gesprek. De medewerker van de gemeente bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Regieondersteuning

coaching

Tijdens een kennismaking (intake) zal bepaald worden wat de...

Ambulante woonbegeleiding

Wonen met ambulante ondersteuning

De ondersteuning wordt in de thuissituatie gegeven en kan bestaan...

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en...

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Zorgcoördinatie

Een JGZ-verpleegkundige of jeugdarts van Jeugdgezondheidszorg...

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een methode om de interactie tussen u en uw...

Stevig ouderschap

De Stevig Ouderschap verpleegkundige maakt in overleg met u...

Opvoedingsondersteuning

Meer info, melding of aanvraag