Hulpaanbod van: Gemeente Beverwijk

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u extra kosten moet maken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Voor huishoudens met een minimuminkomen kunnen deze kosten soms te hoog zijn.

U kunt dan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding. Denk dan aan:
-Bijzondere bijstand
-Bijdrage voor deelname aan activiteiten
-Collectieve ziektekostenverzekering 
-Langdurigheidstoeslag Individuele Inkomenstoeslag
-Minder belasting betalen aan de gemeente: kwijtschelding

Contactinformatie

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
  • De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

U ontvangt een financiële bijdrage of de bijdrage wordt rechtstreeks betaald aan de zorgverzekeraar.

Voorliggende voorziening

Kunt u een beroep doen op een andere passende en toereikende voorziening voor vergoeding van de kosten? Dan wijst het college de bijzondere bijstand af. Wordt in die voorziening een eigen bijdrage gehanteerd? Dan vergoedt het college deze eigen bijdrage wel. De voorziening is dan immers niet toereikend. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van thuiszorg. Een verplicht of vrijwillig eigen risico wordt niet vergoed.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening uit het minimabeleid moeten de kosten:

-bijzonder noodzakelijk zijn. Het is niet altijd precies aan te geven wanneer kosten bijzonder noodzakelijk zijn en wanneer niet. Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheid of leefomstandigheden. Kosten in dit kader kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn, zoals een bril of steunzolen. Maar ook voor bijzondere woonlasten, kosten van kinderopvang of indirecte schoolkosten is bijzondere bijstand mogelijk
-niet (volledig) door uzelf kunnen worden betaald
als u de kosten door een andere instantie vergoed kunt krijgen, dan komt u niet in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan uw ziektekostenverzekeraar
-nog niet gemaakt zijn

Hoogte van de vergoeding

Afhankelijk van het type vergoeding.

Beschikbaarheid van de regeling

Afhankelijk van het type vergoeding.

Meer informatie

Wilt u direct een kwijtscheldingsformulier aanvragen? Klik dan op de link onderaan de pagina.

Met vragen over de voorzieningen uit het minimabeleid kunt u terecht in het Stadhuis.

Doelgroepen

Minima

Doelgroep-toelichting

Voorzieningen voor minima zijn bedoeld voor mensen met een inkomen onder, op of net iets boven bijstandsniveau.

Voor wie niet?
Inwoners van de gemeente met een hoger inkomen.

Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt een aanvraag indienen in het Stadhuis.

De collectieve zorgverzekering kan ook aangevraagd worden via www.gezondverzekerd.nl

Doorlooptijd procedure

U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Duur tot uitkering vergoeding

Na toekenning wordt de vergoeding zo spoedig mogelijk overgemaakt.

Bijzonderheden

geen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod