Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Overdag is er iemand die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding)
  • medicijnen innemen
  • het onderhouden van sociale contacten
  • de administratie doen

De hoeveelheid begeleiding wisselt. Het kan een paar uur per week zijn, het kan ook meer zijn. Op sommige locaties is 24 uur per dag iemand aanwezig.

Niet gericht op behandeling

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidzorg nodig? Dan kan uw huisarts een verwijzing geven.

Hoe regel ik het?

U kunt ambulante begeleiding langer zelfstandig thuis wonen.

Blijkt dat beschermd wonen de beste oplossing is? Dan zorgt de gemeente ervoor dat de afdeling Wmo van de gemeente Haarlem u verder helpt. Haarlem behandelt als centrumgemeente aanvragen beschermd wonen voor de regio's IJmond en Kennemerland.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving, het Sociaal Team of samen met een cliƫntondersteuner. Maar u kunt ook hulp vragen bij een hulpverlener die u al kent, bijvoorbeeld iemand van Socius of MEE.

Tijdelijk beschermd wonen

Beschermd wonen kan een tussenstap zijn als u de overgang te groot vindt van bijvoorbeeld het psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek naar zelfstandig wonen. Na afloop van uw behandeling kunt u zich rechtstreeks bij de gemeente Haarlem aanmelden voor beschermd wonen.

In de beschermde woonvorm kunt u daarna met uw begeleider kijken hoe u de overstap gaat maken naar zelfstandig wonen.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Langdurig beschermd wonen vanuit de Wlz

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen.

De Wlz is er voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft uw leven lang geldig. Meer informatie hierover vindt u op Informatielangdurigezorg.nl.

Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

Hulpaanbod

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Beschermd Wonen regulier

Onder beschermd wonen (BW) verstaan wij alle vormen van...

Beschermd wonen voor jeugdigen

Beschermd wonen jongvolwassenen (18 -35 jaar ) is een vorm van...

Beschermd wonen voor jeugdigen

Bij  Jeugd in Zandvoort is bedoeld voor jongeren van 16...

GGZ Wonen

Beschermd Wonen Plus

Beschermd wonen Plus betekent: wonen in een locatie van RIBW...

Organisaties

Beschermd wonen

Regionale Instelling voor Beschermd Wonen...

 088-21 48 270 ribw-kam.nlLaan der Nederlanden 701946ABBeverwijk

RIBW - Kennemerplaza - beschermd wonen en...

 088-21 48 490 ribw-kam.nlKennemerhof 21942AJBeverwijk

Eleos

 088-89 21 213 eleos.nlPrinterweg 213821APAmersfoort

Vergelijk hulpaanbod