Zolang u samen in hetzelfde huis woont, krijgen u en uw partner allebei een AOW-pensioen voor gehuwden. Dat is 50% van het netto minimumloon. Als uw partner langdurig in een verpleeghuis woont, kunt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen.

Verpleeghuis en AOW

Wanneer uw partner langdurig in een verpleeghuis of een andere Wlz-instelling woont, kunt u kiezen voor AOW als alleenstaande. U blijft gewoon getrouwd, maar krijgt dan beiden AOW ter hoogte van 70% van het netto minimumloon.

Voor- en nadelen

Het aanvragen van AOW voor alleenstaanden lijkt gunstig, omdat u en uw partner een hogere AOW krijgen. Maar er zijn ook nadelen:

  • U gaat waarschijnlijk meer belasting betalen.
  • Uw partner gaat een veel hogere bijdrage betalen voor de Wlz (Wet langdurige zorg). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van deze bijdrage vast.
  • U krijgt misschien minder zorg- en/of huurtoeslag.
  • Mogelijk heeft het ook gevolgen voor uw eventuele bedrijfspensioen.
  • Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW.

Meer gegevens opvragen

Om te kunnen bepalen of het voor u voordelig is om te kiezen voor AOW voor alleenstaanden, heeft u informatie van enkele organisaties nodig. Met de gegevens van de Belastingdienst, het CAK en eventueel van uw pensioenfonds, kunt u dan uitrekenen wat de verschillende gevolgen zijn voor uw situatie.

Verzoek voor alleenstaandenpensioen

U informeert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de keuze voor het alleenstaandenpensioen. Dit gaat dan in zodra de SVB uw verzoek heeft ontvangen. Als u besluit om het AOW-pensioen voor gehuwden te houden, hoeft u niets te doen.

Wijziging in de woonsituatie

Wanneer de situatie verandert en u weer gaat samenwonen, dan meldt u dit bij de SVB. U en uw partner krijgen vervolgens allebei een AOW-pensioen voor gehuwden. Dat is 50% van het netto minimumloon.

Organisaties

CAK

Zorgverzekeringslijn - Landelijk...

 0800-64 64 644 zorgverzekeringslijn.nl

Vergelijk hulpaanbod