Menu

AOW

Hoogte AOW-pensioen, AOW aanvragen, AOW bij verblijf in instelling of buitenland, AIO-aanvulling.

Wat is AOW-pensioen?

Basispensioen voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stijgen.

Hoeveel AOW-pensioen krijg ik?

De netto AOW is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Woont u samen, dan krijgt u minder AOW.

Hoe vraag ik mijn AOW-pensioen aan?

U vraagt uw AOW aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AOW-pensioen als uw partner in een Wlz-instelling woont

Woont uw partner langdurig in een verpleeghuis, dan kunt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen.

AOW-pensioen en buitenland

Heeft u in het buitenland gewoond en gewerkt? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

AIO-aanvulling voor mensen met een laag AOW-pensioen

Is uw AOW-pensioen lager dan het sociaal minimum, dan heeft u misschien recht op een AIO-aanvulling.

Vergelijk hulpaanbod