Algemene informatie

Als uw kind tussen -9 maanden en vier jaar is, kunt u rekenen op zorg van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.

In de eerste jaren van uw kind maakt u veel leuke en mooie momenten mee. Toch is het vaak ook een spannende periode. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers snel en dat kan onzekerheid en vragen oproepen. Met al uw vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw baby of peuter kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen, kijken of uw kind zich goed ontwikkelt en geven u advies.


Contactinformatie

Consultatiebureau 088-99 59 595Trijntje Kemp-Haanstraat 371941HB Beverwijk www.jgzkennemerland.nlLaatste controle: juni 2021

Plan route

Postadres
Kleermakerstraat 51a1991JL Velserbroek

Toegankelijkheid

Toegankelijk: Ja

Openingstijden

Kijk voor de tijden van ons inloopspreekuur op www.jgzkennemerland.nl

Contactpersoon

Hulpaanbod

Aanbod ouders prematuren/dysmaturem

Drie tot vijf dagen nadat uw kind thuis is gekomen uit het ziekenhuis, komt de JGZ-verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland bij u op huisbezoek. Tijdens het huisbezoek wordt extra aandacht besteed aan de groei en ontwikkeling van uw kind, en ingegaan op uw vragen. Daarnaast bespreekt...

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een methode om de interactie tussen u en uw kind (tussen 0 en 4 jaar) te bevorderen. Tijdens deze kortdurende hulpverlening komt de beeldcoach bij u thuis om video-opnames te maken. Samen met u analyseert zij de videobeelden om aanknopingspunten te vinden voor de...

Consultatiebureau

Als ouder of verzorger wilt u de beste zorg en begeleiding voor uw kinderen. Voor ondersteuning bij de groei en ontwikkeling van uw kind, maar ook bij de opvoeding, kunt u met uw kind van 0 tot 4 jaar terecht bij het consultatiebureau van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Ook geeft het consultatiebureau vaccinaties.

Groepsvoorlichting over opvoeden

Jeugdverpleegkundigen organiseren workshops Positief Opvoeden over diverse onderwerpen, zoals 'Over regels en grenzen', 'goed slapen' en 'Samen spelen, samen delen'.

Huisbezoeken door de verpleegkundige

De JGZ-verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland geeft voorlichting, adviseert en begeleidt ouders/verzorgers op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tijdens de huisbezoeken. De verpleegkundige stelt een plan op in samenwerking met de ouders/verzorgers en regelt indien noodzakelijk extra zorg.

Huisbezoeken door verpleegkundigen gericht op toeleiding

De jeugdverpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland legt de huisbezoeken af.

Informatiebijeenkomst borstvoeding

Tijdens de bijeenkomst geeft de docent (lactatiekundige of jgz verpleegkundige) u allerlei nuttige tips en informatie voor het geven van borstvoeding aan uw baby. Er wordt gesproken over de eerste voeding, hoe vaak u borstvoeding moet geven, voldoende melkinname en de positie en ondersteuning van...

Inloopspreekuur

Op iedere locatie van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland zijn inloopspreekuren voor zuigelingen en peuters, waar de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van het consultatiebureau u direct antwoord kunnen geven op al uw vragen.

Meertalig opvoeden voor ouders

Ouders/verzorgers die ervoor kiezen om het kind meertalig op te voeden, kunnen met vragen terecht bij en ondersteuning krijgen van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.

Neonatale screening

In de eerste week na de geboorte van uw kind bezoekt de screener van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland u en verricht zij bij uw pasgeboren kind een neonatale screening. Deze neonatale screening bestaat uit een hielprik en een gehoorscreening. Met de hielprik wordt uw kind getest op verschillende...

Observatie kind

De orthopedagoog observeert het kind bij voorkeur op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, als het speelt en samenwerkt met andere kinderen. De orthopedagoog observeert de spraak- en taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Stevig ouderschap

De Stevig Ouderschap verpleegkundige maakt in overleg met u afspraken voor huisbezoeken. U als ouders bepaalt de gespreksonderwerpen en het traject, die u helpen om een goede start te maken als ouder! De Stevig Ouderschap verpleegkundige kan u informeren, adviseren en met u meedenken, hoe het ouderschap naar uw wens inhoud te gaan geven.

Telefonisch spreekuur Jeugdgezondheidszorg

Het telefonisch spreekuur is voor ouders/verzorgers die vragen hebben over de zorg voor en ontwikkeling van hun kind die tussen de 0 en 4 jaar is. Ook zorg- en hulpverleners die ouders/verzorgers met kinderen tussen 0 en 4 jaar ondersteunen, kunnen voor vragen terecht bij het inloopspreekuur.

Zorgcoördinatie

Een JGZ-verpleegkundige of jeugdarts van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft contact met alle zorginstellingen waar het gezin of het kind zorg ontvangt. Daarnaast zorgt de JGZ-verpleegkundige/ jeugdarts er voor dat de verschillende soorten zorg op elkaar afgestemd worden. En indien nodig,...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Consultatiebureau kinderen
Vergelijk hulpaanbod