Hulpaanbod van: RIBW

Maatschappelijke opvang is een vorm van tijdelijke huisvesting met begeleiding en dienstverlening. De hulp is gericht op het regelen van basale levensvoorwaarden zoals een uitkering, schuldsanering, maaltijden, en vervolghuisvesting. Men kan er tot rust komen en plannen maken om het leven weer goed te organiseren. Men wordt geacht om zelf in het levensonderhoud te voorzien; verzorgt zelf de maaltijden en onderhoudt de kamer. Men betaalt zelf per overnachting.

Contactinformatie

Meer informatie

Doelgroepen

Volwassenen met psychische problemen, Mensen met financiƫle problemen, Verslaafden/ex-verslaafden, Mensen met sociale problemen, Dak- en thuislozen

Doelgroep-toelichting

De opvang is voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek die tijdelijk:
- dakloos zijn of dreigen te raken
- niet helemaal zelfredzaam zijn in het dagelijks leven en het organiseren van huisvesting en hulp
- een postadres hebben in de betreffende gemeente

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmelden gebeurt bij de gemeente van herkomst. De gemeente van herkomst doet een vooraanmelding bij de Brede Centrale toegang. Vervolgens kunt u zich melden bij de Brede Centrale Toegang in Haarlem.

Voor aanvullende begeleiding heeft u een geldende Wmo-zorgtoekenning van de gemeente nodig. Bij een doorstroomtraject naar Begeleid wonen met Herkanswoning kunt u ook extra begeleiding krijgen op basis van WMO-financiering. Dit regelt de RIBW voor u.

Bezoekadres
Kennemerhof 21942AJ Beverwijk06-52 35 79 65
Is de opvang bedoeld voor dak- en thuislozen?
  • ja
Door wie?

De zorg wordt geleverd door begeleiders van een ambulant team. Achtergrond medewerkers: MBO-SPW4 en HBO-SPH, verpleegkundige psychiatrie niveau 4.

Inhoud & werkwijze

In overleg met u stellen we doelen om weer zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen stromen naar een kamer of woning. Er wordt maatwerk geleverd. Wij kijken met u naar welke problemen er spelen en welke levensgebieden aandacht behoeven, zoals schuldenproblematiek, psychische gesteldheid of werk.

Duur

De verblijfstermijn is in principe zes maanden.

Op welke dagen en tijden?

De begeleiding is van maandag tot en met vrijdag aanwezig tussen 09.00 en 17.00 uur. ’s Nachts en in het weekend is er een bereikbaarheidsdienst.

Kosten

Maatschappelijke opvang is deels gemeentelijk gefinancierd. Voor verblijf in de maatschappelijke opvang betaalt u een vergoeding per etmaal.

Kortingsmogelijkheden

n.v.t.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Opvang Maatschappelijke opvang
Vergelijk hulpaanbod