U heeft alles al geprobeerd, maar u kunt nog steeds niet rondkomen. Dan is er vaak extra ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld van de gemeente.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk.

De gemeente heeft nog andere speciale voorzieningen, toeslagen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Bijvoorbeeld:

  • een collectieve zorgverzekering
  • bijzondere bijstand
  • individuele inkomenstoeslag
  • fondsen of regelingen die sport of cultuur toegankelijk maken voor kinderen
  • woonkostentoeslag
  • een vergoeding voor de kosten van schoolgaande kinderen

Op de website van uw gemeente staat een overzicht van regelingen.

Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding? Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Vergoeding sociaal-culturele activiteiten

Inwoners van de gemeente Beverwijk met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden de kosten van sociaal-culturele activiteiten vergoed krijgen. Bijvoorbeeld toegangskaartjes voor een museum of theater, lidmaatschap van de bibliotheek of de bijdrage voor een toneel- of muziekschool.

De vergoeding is er voor volwassenen en voor kinderen tot 4 jaar. U vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag vindt u op de website van de gemeente Beverwijk.

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken.

Hulpaanbod

Kwijtschelding

Uitkeringen, vergoedingen en tegemoetkomingen

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u extra kosten moet...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod