Werk, geld en uitkering

Re-integratie via IJmond Werkt!

Mensen met een uitkering van de gemeente die moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van IJmond Werkt!. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van IJmond Werkt! eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
De gemeente bepaalt samen met IJmond Werkt! welke re-integratievoorzieningen er worden aangeboden. IJmond Werkt! bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. U kunt coachinggesprekken krijgen, een cursus, een proefplaats, een gesubsidieerde baan via de gemeente, enzovoort.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door de gemeente gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan de gemeente tijdelijk uw uitkering verlagen.

Zie ook