Bent u gescheiden, dan kan het zijn dat uw aanvullend pensioen wordt verdeeld tussen u en uw ex-partner. Bij scheidingen na 30 april 1995 kan de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) van toepassing zijn.

Pensioenverdeling bij scheiding

De Wet VPS regelt dat het aanvullend pensioen van gescheiden partners duidelijk wordt verdeeld. Zij krijgen elk de helft van het aanvullend pensioen. U valt onder de Wet VPS bij scheiding na 30 april 1995, bij scheiding van tafel en bed en bij de verbreking van een geregistreerd partnerschap.

Pensioenverzekeraar regelt

U kunt de scheiding melden bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar tot 2 jaar na de scheidingsdatum. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd krijgt ieder automatisch de helft van het aanvullend pensioen. Meldt u de scheiding na meer dan 2 jaar, dan moet u uw pensioendeel zelf bij uw ex-partner opeisen. 

Verevening niet van toepassing

Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden? En vond de verdeling van uw bezittingen na de scheiding plaats? Dan valt u onder de regels van het pensioenarrest. Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de gevolgen van echtscheiding op uw pensioen. U kunt geen aanspraak maken op het pensioen van uw ex-partner bij een scheiding van voor 27 november 1981.

Overlijden ex-partner

Overlijdt uw ex-partner na de echtscheiding? Dan hebt u misschien nog recht op een deel van het nabestaandenpensioen. Dit is geregeld in de Pensioenwet.

U wilt geen verdeling

U mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken en er voor kiezen om uw pensioen niet te verdelen. In veel pensioenregelingen staat dat dit moet worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.