Volgt u een re-integratietraject? Heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen? De Belastingdienst betaalt een groot deel van de kosten van kinderopvang. Dat heet kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt.

Wat betaalt u zelf?

De rest van de kosten betaalt u zelf. Voor die kosten kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bij uw gemeente vragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Kinderopvangplaats

U regelt zelf een plekje voor uw kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

Wijzigingen in uw situatie

Als uw situatie wijzigt, dan kan dit gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen in uw situatie dan ook zo snel mogelijk aan de gemeente en de Belastingdienst door.

Organisaties

Kinderopvang algemeen

Calimero - Peutercentrum

 0251-30 03 65 psbeverwijk.nlHoflanderweg 451947ZBBeverwijk

Dribbel - Peutercentrum

 0251-30 03 66 psbeverwijk.nlWilgenhoflaan 21944TDBeverwijk

Stichting Kinderopvangvoorzieningen Beverwijk

 0251-27 59 20 skovbeverwijk.nlMoensplein 51942ERBeverwijk

Aangifte bij de gemeente

Aanvragen bij de gemeente